direct naar inhoud van 3.3 Conclusie
Plan: Buitengebied, Bremmelerstraat 16
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2013001041-0301

3.3 Conclusie

De ontwikkeling van het plan past binnen de gestelde beleidskaders. Het toevoegen van woningen in dit deel van het buitengebied van Olst-Wijhe wordt als passend beschouwd. Met het voorgenomen initiatief wordt aan twee karakteristieke panden in het buitengebied een nieuwe invulling gegeven waarmee deze panden behouden blijven. Bovendien wordt bij het voorgenomen plan ingezet op een landschappelijke inpassing, onder andere door het verder laten verstenen van het buitengebied te voorkomen en de openheid te waarborgen.

De ligging in het verwevingsgebied, zoals aangeduid in het reconstructieplan, zorgt ervoor dat woningen hier welkom zijn, zolang er geen belemmering van omliggende (agrarische) bedrijven plaatsvindt.