direct naar inhoud van 4.10 Verkeer en parkeren
Plan: Buitengebied, Bremmelerstraat 16
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2013001041-0301

4.10 Verkeer en parkeren

Het plangebied is bereikbaar via de Bremmelerstraat. De Bremmelerstraat is één van vele wegen in het buitengebied bestemd voor met name bestemmingsverkeer. De Bremmelerstraat sluit ten oosten van het plangebied aan op de Duisterendijk die zorgt voor een aansluiting op de Wechterholt. Via de Wechterholt zijn diverse provinciale wegen bereikbaar naar de omliggende kernen.

De in- en uitrit van het perceel Bremmelerstraat 16 sluit aan op de Bremmelerstraat. In de toekomstige situatie blijft deze situatie onveranderd. Als gevolg van het toevoegen van twee nieuwe woningen zal het aantal verkeersbewegingen marginaal toenemen. De toename leidt naar verwachting echter niet tot een onaanvaardbare situatie.

De parkeergelegenheid vindt in de huidige situatie plaats op het erf. In de toekomstige situatie zal dit eveneens op het erf plaatsvinden.

De aspecten verkeer en parkeren vormen geen belemmering voor de ontwikkeling van het plan.