direct naar inhoud van 4.9 Waterparagraaf
Plan: Buitengebied, Bremmelerstraat 16
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2013001041-0301

4.9 Waterparagraaf

Op basis van de wettelijke verplichte watertoets is in het kader van het voorgenomen initiatief op 6 maart 2013 de digitale watertoets van Waterschap Groot Salland ingevuld (dossiercode 20130306-4-6569).

Via www.dewatertoets.nl is het Waterschap Groot Salland op de hoogte gebracht van het plan. Er is geen sprake van een waterbelang. Het betreft alleen een functieverandering van bestaande bebouwing en het initiatief heeft geen invloed op de waterhuishouding. Het Waterschap Groot Salland gaat akkoord met het plan. Hiermee is het watertoetsproces doorlopen.