direct naar inhoud van 4.4 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Middelerstraat 4
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001015-0301

4.4 Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient een onderzoek te worden ingesteld naar de economische uitvoerbaarheid van het plan. Het betreft hier een particulier initiatief. De kosten voor de planprocedure en de kosten voor de nieuwbouw komen voor rekening van de agrariër. Het kostenverhaal is middels een anterieure overeenkomst vastgelegd. Ook is de landschappelijke inpassing in een overeenkomst tussen de gemeente en de agrariër vastgelegd. De agrariër heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het hier gaat om een economisch uitvoerbaar plan. In het kader van het bestemmingsplan heeft ook een planschaderisicoanalyse plaatsgevonden. In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat door de planologische verandering naar verwachting geen schade zal optreden die, op basis van artikel 6.1 Wro, voor vergoeding in aanmerking kan komen.