direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Planologische afweging en planopzet
Plan: Middelerstraat 4
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001015-0301

Hoofdstuk 5 Planologische afweging en planopzet

In Hoofdstuk 3 van deze toelichting is het beleidskader voor het bestemmingsplan aan de orde gekomen. In Hoofdstuk 4 is het uitbreidingsplan van het varkenshouderijbedrijf aan de Middelerstraat 4 getoetst aan meerdere aspecten en waarden. Dit hoofdstuk omvat een planologische afweging op basis van het geschetste beleidskader (paragraaf 5.1) en een beschrijving van de planopzet (paragraaf 5.2), dat wil zeggen op welke wijze het initiatief planologisch-juridisch is vastgelegd.