direct naar inhoud van Hoofdstuk 3 Het beleidskader voor het bestemmingsplan
Plan: Middelerstraat 4
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001015-0301

Hoofdstuk 3 Het beleidskader voor het bestemmingsplan

Bij het opstellen van bestemmingsplannen dient een gemeente rekening te houden met het door hogere overheden uitgestippelde beleid. Ook heeft de gemeente Olst-Wijhe zelf beleidslijnen uitgezet. In dit hoofdstuk wordt daarom ingegaan op de - voor dit bestemmingsplan - relevante onderdelen van het ruimtelijk beleid van de provincie Overijssel (Omgevingsvisie en -verordening), regionaal beleid (Reconstructieplan Salland-Twente) en gemeentelijk beleid (Structuurvisie Olst-Wijhe, Landschapsontwikkelingsplan, Visie landbouwontwikkelingsgebied Middel en ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe).