direct naar inhoud van 5.2 Planopzet
Plan: Middelerstraat 4
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001015-0301

5.2 Planopzet

Het bestemmingsplan is opgezet conform de RO standaarden voor digitaal raadpleegbare bestemmingsplannen: IMRO2008/SVBP2008/STRI2008. Daarbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe.

Het toegekende agrarisch bouwvlak, met de aanduiding "intensieve veehouderij", is afgestemd op het uitbreidingsplan. Het bouwvlak bestaat uit twee delen. De aanduiding "relatie" geeft aan dat sprake is van één bedrijf. Het totale agrarische bouwvlak (aan beide zijden van de weg) bedraagt bijna 2 hectare. De verschillende dubbelbestemmingen voor landschap en archeologie zijn overgenomen uit het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe. Ten behoeve van de landschappelijke inpassing van het (toekomstige) erf is in het bestemmingsplan een regeling opgenomen: de landschappelijke inpassing moet worden uitgevoerd in overeenstemming met het inpassingsplan.