direct naar inhoud van Artikel 20: Water
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

Artikel 20: Water

20.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. water;

met daaraan ondergeschikt:

  • b. nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen, wegen en paden;

met de daarbijbehorende:

  • c. andere bouwwerken;
  • d. erven en terreinen.
20.2. Bouwregels

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Water' is aan een aantal regels gebonden.

20.2.1. Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

20.2.2. Andere bouwwerken
  • a. een erf- en terreinafscheiding mag een bouwhoogte hebben van maximaal 2,00 meter;
  • b. een overig ander bouwwerk mag een bouwhoogte hebben van maximaal 3,00 meter.