direct naar inhoud van 2.16 Verkeer
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

2.16 Verkeer

Doel

De bestemming "Verkeer" heeft een inrichting voor de afwikkeling van het verkeer tot doel.

Functionele mogelijkheden

De bestemming is volledig bedoeld voor verkeerskundige doelstellingen, daarom worden alleen wegen en straten, voet- en rijwielpaden toegestaan. Daarbij is in de specifieke gebruiksregels opgenomen dat het mag gaan om een weg met maximaal twee rijstroken. Hierdoor kan de hoofdontsluitingsfunctie van de wegen worden gegarandeerd.

Daarnaast zijn andere bouwwerken, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen en water, paden, tuinen, erven en parkeervoorzieningen mogelijk. Door het toestaan van deze functies is flexibiliteit in het gebruik van de gronden met deze bestemming mogelijk.

Bouwmogelijkheden

Binnen deze bestemming is de bouw van gebouwen en overkappingen niet toegestaan. Andere bouwwerken, in dit geval erf- en terreinafscheidingen en overige andere bouwwerken, zijn wel toegestaan. Daarbij mogen erf- en terreinafscheidingen een maximale bouwhoogte van 2,00 meter hebben en overige andere bouwwerken een maximale bouwhoogte van 3,00 meter. Met overige andere bouwwerken kunnen bruggen worden bedoeld. Door deze beperking worden negatieve effecten op de omgeving beperkt.

Achtergrondinformatie

- Uitgangspunten bestemmingsplan verkeer

- Omgevingsaspecten