direct naar inhoud van 2.15 Tuin
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

2.15 Tuin

Doel

De bestemming "Tuin" is bedoeld voor het openhouden van voor- en zijtuinen. Dit kunnen tuinen bij woningen, maar ook bij andere functies, zijn.

Functionele mogelijkheden

De bestemming is bedoeld voor tuinen. Daarnaast gaat het om andere bouwwerken, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen en water, wegen en paden, erven en parkeervoorzieningen. Door het toestaan van deze functies is flexibiliteit in het gebruik van de gronden met deze bestemming mogelijk.

Bouwmogelijkheden

Binnen deze bestemming zijn alleen erkers en andere bouwwerken mogelijk.

Voor erkers geldt dat deze over een breedte van maximaal de halve gevelbreedte gebouwd mag worden. Voorwaarden daarbij zijn, om volledige uitbouw te voorkomen, dat de erkers maximaal 2,00 meter diep worden en maximaal zo hoog als de eerste bouwlaag van de woning. Voor het behoud van het open beeld in de tuinen, is het van belang dat de erker minimaal 3,00 meter van de bestemmingen "Groen", "Verkeer" en "Verkeer - Verblijfsgebied" blijft.

Andere bouwwerken, in dit geval erf- en terreinafscheidingen en overige andere bouwwerken, zijn wel toegestaan. Daarbij mogen erf- en terreinafscheidingen een maximale bouwhoogte van 1,00 meter hebben en overige andere bouwwerken een maximale bouwhoogte van 3,00 meter. Door de hoogte te beperken kan een open beeld behouden blijven en worden negatieve effecten op de omgeving beperkt.

Achtergrondinformatie

- Uitgangspunten bestemmingsplan wonen