direct naar inhoud van 3.6 Verkeer
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

3.6 Verkeer

3.6.1 Ruimtelijke en functionele structuur

Bij de wegen in de kernen is over het algemeen sprake van erftoegangswegen waar een maximale snelheid van 30 km/uur geldt. In Welsum en Den Nul zijn ontsluitingswegen aanwezig waar een maximumsnelheid van 50 km/uur geldt. In Welsum gaat het om de IJsseldijk, in Den Nul om de Rijksstraatweg (N337) en het deel van de Holstweg tot net ten westen van de aansluiting met de Eikenweg.

De wegen waar een maximumsnelheid van 50 km/uur geldt, hebben een ontsluitingsfunctie en zijn daarom meer gericht op de doorstroming van verkeer. De erftoegangswegen hebben naast de verkeersfunctie ook een duidelijke verblijfsfunctie. Dit uit zich bijvoorbeeld door de mogelijkheid van het parkeren op straat. De inrichting van de openbare ruimte (o.a. de wegen) is afgestemd op de functie er van.

Een belangrijke verkeersfunctie heeft de spoorlijn Deventer - Zwolle die langs de oostzijde van de kernen Den Nul en Herxen loopt. Deze spoorlijn heeft, naast de stations in Deventer en Zwolle, stations in Olst en Wijhe.

Ook de IJssel heeft een verkeerskundige functie, met betrekking tot de binnenvaart. De IJssel ligt direct aan de oostzijde van Welsum en aan de westzijde van Herxen.

3.6.2 Beleid

De Rijksstraatweg, die onder andere door Den Nul loopt, is van belang voor de bereikbaarheid van de regio Salland. Over deze weg wordt ook het lokale en toeristische verkeer afgewikkeld. Het beleid blijft erop gericht deze weg het karakter van een verbindingsweg binnen de regio te geven.

Ter hoogte van Den Nul behoudt de weg het 50 km/uur-regime. Van belang is dat mogelijke herinrichting van wegen gemakkelijk gerealiseerd kunnen worden.

3.6.3 Uitgangspunten bestemmingsplan verkeer
  • De bestaande situatie en geldende juridisch-planologische regeling zijn een eerste uitgangspunt voor het bestemmingsplan;
  • Onderscheid is gemaakt in wegen met hoofdzakelijk een verkeersfunctie en wegen waar (daarnaast) ook een verblijfsfunctie;
  • Bij de wegen waar ook sprake is van een verblijfsfunctie, zijn ook andere functies mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld parkeren.