direct naar inhoud van 3.5 Detailhandel en horeca
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

3.5 Detailhandel en horeca

3.5.1 Ruimtelijke en functionele structuur

De functie detailhandel komt sporadisch voor. Het gaat daarbij om een kleinschalige winkel, maar ook om de verkoop van aan huis gemaakte goederen. Horeca komt voor in de vorm van een dorpscafƩ c.q. een restaurant. Ook hiervan zijn maar enkele aanwezig in de kernen.

De detailhandels- en horecavestigingen zijn vooral in bestaande bebouwing gerealiseerd. De originele bebouwing is in veel gevallen behouden gebleven en past daarom qua uitstraling en afmetingen binnen de bestaande structuur van de kernen. Er zijn geen vaste oppervlakten en maten voor deze functies te noemen.

3.5.2 Beleid

Een speerpunt van gemeentelijk beleid is het behoud en de versterking van de bestaande winkelvoorzieningen. Indien sprake is van een deel van een dorp dat geschikt is voor functiemenging, zoals wonen, detailhandel, bedrijvigheid, dienstverlening of horeca, is een gemengde bestemming opgenomen. Binnen een dergelijk gebied kunnen de verschillende functies worden uitgewisseld. Dit vergroot de levendigheid van het betreffende gebied. In het bestemmingsplan is hiervoor een regeling opgenomen.

3.5.3 Uitgangspunten bestemmingsplan detailhandel en horeca
  • De bestaande situatie en geldende juridisch-planologische regeling zijn een eerste uitgangspunt voor het bestemmingsplan;
  • Wanneer een pand alleen voor detailhandel gebruikt wordt, is het specifiek bestemd;
  • Op plaatsen waar detailhandel gecombineerd met de functie wonen voorkomt, is sprake van een bestemming die de menging mogelijk maakt;
  • Nieuwe detailhandelsvestigingen zijn niet voorzien, hiervoor zijn (onder voorwaarden) wel mogelijkheden gegeven;
  • Bij bedrijfsbeĆ«indiging van een winkel moeten andere functies mogelijk worden in het betreffende pand;
  • De bestaande horecafuncties zijn specifiek bestemd;
  • Er is sprake van lichtere (broodjeszaak) en zwaardere (restaurant) horecatypen. In het bestemmingsplan is een onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen horeca door middel van categorisering;
  • Ontwikkelingsgebieden die geschikt zijn voor functiemenging hebben een gemengde bestemming.