direct naar inhoud van 3.4 Sportvoorzieningen
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

3.4 Sportvoorzieningen

3.4.1 Ruimtelijke en functionele structuur

Alleen in Welsum is sprake van volwaardige sportvoorzieningen in een sportcomplex. Het gaat daarbij om een sporthal, een voetbalveld en twee tennisbanen met een verenigingsgebouw (kantine/kleedruimten).

De sporthal is een samengesteld gebouw, met een hoog halgedeelte en lagere aan- en uitbouwen. Het verenigingsgebouw bij de tennisbanen is kleinschalig van oppervlakte en hoogte. Rond en op het sportterrein zijn erfafscheidingen aanwezig.

3.4.2 Uitgangspunten bestemmingsplan sportvoorzieningen
  • De bestaande situatie en geldende juridisch-planologische regeling zijn een eerste uitgangspunt voor het bestemmingsplan;
  • In de bebouwing en openbare ruimte waar sport de hoofdfunctie is, is deze als dusdanig bestemd. Wanneer sport een ondergeschikte functie is, is deze bij recht mogelijk gemaakt binnen de daar geldende bestemming of door middel van een specifieke aanduiding.