direct naar inhoud van 2.22 Leiding - Riool
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

2.22 Leiding - Riool

Doel

De dubbelbestemming "Leiding - Riool" heeft tot doel de in het plangebied aanwezig rioolwaterpersleidingen te behouden en te beschermen.

Bouwmogelijkheden

De bescherming van de leiding wordt gegarandeerd door bebouwing (gebouwen en andere bouwwerken) op of in de gronden met deze bestemming niet mogelijk te maken. Deze dubbelbestemming weegt daarbij zwaarder dan de andere daar voorkomende bestemmingen.

Andere bouwwerken zijn alleen mogelijk wanneer deze voor de bestemming worden gebouwd en een maximale bouwhoogte van 2,00 meter hebben.

Omgevingsvergunning

Het is wel mogelijk diverse werken en werkzaamheden uit te voeren op en in de gronden met deze bestemming. Daarvoor moet echter wel een omgevingsvergunning zijn verleend. Aan de omgevingsvergunning zijn regels gekoppeld die een toetsing vereisen. Pas wanneer voldaan wordt aan de toetsingscriteria, mag een omgevingsvergunning worden verleend. Dit garandeert een zekere bescherming van de leiding.

Flexibiliteitsbepalingen

Via afwijking van het bestemmingsplan met omgevingsvergunning kan bebouwing uit andere bestemmingen onder voorwaarden worden toegestaan.

Achtergrondinformatie

- Uitgangspunten bestemmingsplan water

- Omgevingsaspecten