direct naar inhoud van 2.26 Algemene aanduidingsregels
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

2.26 Algemene aanduidingsregels

In de "Algemene aanduidingsregels" zijn regels opgenomen over de gebiedsaanduiding en 'vrijwaringszone - molenbiotoop' algemene aanduidingsregels geven, daar waar op de verbeelding een specifieke aanduiding is gegeven, extra regels naast de regels van de onderliggende bestemmingen.

2.26.1 vrijwaringszone - molenbiotoop

Doel

Rond de molen in Welsum is de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' opgenomen. Het doel ervan is de functionaliteit van de molen te garanderen, door voldoende windtoevoer voor de molen mogelijk te maken.

Bouwmogelijkheden

Om voldoende windtoevoer mogelijk te maken, is op de gronden onder deze aanduiding de bouwhoogte beperkt. De bouwhoogte mag, binnen een afstand van 100 meter rond de molen, maximaal even hoog zijn als de hoogte van de onderste punt van de wiek wanneer deze verticaal staat.

Buiten deze afstand van 100 meter is de maximale bouwhoogte iedere 30 meter verder 1,00 meter hoger. Op 130 meter is de maximale bouwhoogte dus 1,00 meter hoger dan op 100 meter afstand van de molen.

In sommige gevallen is bebouwing al hoger dan toegestaan binnen de molenbiotoop. Deze bebouwing mag blijven bestaan.

Flexibiliteitsbepalingen

Afwijking van het bestemmingsplan voor een hogere bouwhoogte is alleen mogelijk na verlening van een omgevingsvergunning. Voordat de omgevingsvergunning verleend wordt moet advies worden ingewonnen bij de beheerder van de molen.

Achtergrondinformatie

- Uitgangspunten bestemmingsplan overige (specifieke) functies

- Omgevingsaspecten