direct naar inhoud van 2.25 Waterstaat - Waterkering
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

2.25 Waterstaat - Waterkering

Doel

De dubbelbestemming "Waterstaat - Waterkering" heeft tot doel de bestaande werken voor waterstaat, in dit geval waterkeringen, te behouden en beschermen.

Functionele mogelijkheden

Naast de andere op de gronden voorkomende toegestane functies (bestemmingen), zijn de gronden ook bedoeld voor waterkeringen. Daarbij zijn voor de bestemming "Waterstaat - Waterkering" bedoelde andere bouwwerken mogelijk.

Bouwmogelijkheden

Het behoud en de bescherming van de waterkeringen wordt gegarandeerd door bebouwing (gebouwen en andere bouwwerken) op of in de gronden met deze bestemming niet mogelijk te maken. Deze dubbelbestemming weegt daarbij zwaarder dan de andere daar voorkomende bestemmingen.

Andere bouwwerken zijn alleen mogelijk wanneer deze voor de bestemming worden gebouwd en een maximale bouwhoogte van 5,00 meter hebben.

Flexibiliteitsbepalingen

Het is mogelijk door middel van een omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan. Daarbij is de mogelijkheid gebouwen en andere bouwwerken wel toe te staan. Voordat afgeweken wordt, moet advies worden ingewonnen bij de beheerder van de waterkering. Daarnaast mag de afwijking van het bestemmingsplan niet leiden tot onevenredige afbreuk aan de waterkerende functie van de waterkering.

Achtergrondinformatie

- Uitgangspunten bestemmingsplan water

- Omgevingsaspecten Water