direct naar inhoud van 2.24 Waarde - Waardevolle bomen
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

2.24 Waarde - Waardevolle bomen

Doel

De dubbelbestemmingen "Waarde - Waardevolle bomen" heeft tot doel de waardevolle bomen in het plangebied te beschermen.

Functionele mogelijkheden

Naast de andere op de gronden voorkomende toegestane functies (bestemmingen), zijn de gronden ook bestemd voor de bescherming van waardevolle bomen.

Bouwmogelijkheden

Het behoud en de bescherming van de waardevolle bomen wordt gegarandeerd door bebouwing (gebouwen en andere bouwwerken) op of in de gronden met deze bestemming niet mogelijk te maken. Deze dubbelbestemming weegt daarbij zwaarder dan de andere daar voorkomende bestemmingen.

Omgevingsverordening

Om de waardevolle bomen extra te beschermen (dus naast de omgevingsvergunningplicht op grond van de gemeentelijke kapverordening) is voor verschillende werken en werkzaamheden een omgevingsvergunning vereist. Het criterium hiervoor is geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de waardevolle bomen.

Flexibiliteitsbepalingen

Het is mogelijk door middel van een omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan. Bepaald gebruik is dan onder voorwaarden toegestaan.

Achtergrondinformatie

- Overige (specifieke) functies en te beschermen waarden

- Omgevingsaspecten Cultuurhistorie