direct naar inhoud van 4.2 Water
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

4.2 Water

De Watertoets wordt uitgevoerd bij ruimtelijk relevante plannen en besluiten. Het doel van de Watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen meer expliciet en op een evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten.

Concreet

Het plangebied ligt in het beheersgebied van twee waterschappen, namelijk Groot Salland (Herxen, Elshof, Boerhaar en Den Nul) en Veluwe (Welsum). In het plangebied is sprake van functioneel belangrijk afvoerwater, in de vorm van de Soestwetering en de aftakking daarvan.

Omdat in het plangebied in principe geen nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, wijzigt de situatie met betrekking tot het aspect water niet. De standaard van het waterschap Groot Salland is van toepassing voor de dorpen Herxen, Elshof, Boerhaar en Den Nul. Deze is opgenomen in de bijlagen.

Een belangrijke conclusie uit de waterparagraaf is dat de beschermingszones van de waterkeringen in het plangebied een beschermende regeling krijgen. In dit bestemmingsplan is daar gehoor aan gegeven door de dubbelbestemming "Waterstaat - Waterkering".