direct naar inhoud van 1.2 Ligging en begrenzing plangebied
Plan: Partiële herziening bestemmingsplan Uiterwaarden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied omvat het gebied waarbinnen de herinrichting en natuurontwikkeling zal plaatsvinden. Het grootste deel van het plangebied ligt ten oosten van de IJssel. Daarnaast maakt ook het aansluitende gedeelte van de IJssel deel uit van het plangebied, alsmede een gebied ten westen daarvan. De begrenzing van het plangebied is in afbeelding 1.1. aangegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301_0001.jpg"

Afbeelding 1.1 Plangebied (bron: Google maps)