direct naar inhoud van 1.3 Vigerende plannen
Plan: Partiële herziening bestemmingsplan Uiterwaarden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301

1.3 Vigerende plannen

Het vigerende bestemmingsplan voor het plangebied is het bestemmingsplan "Uiterwaarden" (GS d.d. 6 december 2005) en een artikel 30 WRO herziening ten behoeve van de reparatie van de bijgebouwenregeling bij de bestemming Woondoeleinden in het winterbed van de IJssel (raad d.d. 25 januari 2007, GS 4 mei 2007) . In dat plan zijn de gronden binnen het onderhavige plangebied bestemd als Water, Natuurgebied, Agrarisch gebied met landschappelijke waarde en Agrarisch gebied met landschappelijke en natuurlijke waarde.