direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Rijksstraatweg 9 te Wijhe
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP20120037-0301

1.3 Geldend bestemmingsplan

Het geldend bestemmingsplan voor de locatie is het bestemmingsplan "Buitengebied Olst- Wijhe", dat op 21 mei 2012 is vastgesteld door de gemeenteraad van Olst-Wijhe. In dit bestemmingsplan heeft de locatie de bestemming "Wonen".

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP20120037-0301_0002.jpg"

Afbeelding - Uitsnede plankaart geldend bestemmingsplan

Onderhavige ontwikkeling past niet binnen de bestemming "Wonen" aangezien het huidige bestemmingsplan één woning toestaat. Het opsplitsen van het hoofdgebouw en de realisatie van een woning in de bestaande aanbouw past niet binnen het bestemmingsplan Buitengebied. Om medewerking aan het initiatief te kunnen verlenen is een planologische procedure noodzakelijk. Aan de huidige bestemming worden twee wooneenheden toegevoegd.