direct naar inhoud van 1.4 Leeswijzer
Plan: Rijksstraatweg 9 te Wijhe
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP20120037-0301

1.4 Leeswijzer

Het bestemmingsplan is als volgt opgebouwd:

  • allereerst worden in hoofdstuk 2 de huidige en toekomstige situatie van het plangebied beschreven;
  • hoofdstuk 3 beschrijft het ruimtelijk relevante beleidskader waar de ontwikkeling aan moet voldoen;
  • in hoofdstuk 4 wordt aandacht geschonken aan de planologische en milieutechnische en randvoorwaarden;
  • in hoofdstuk 5 wordt het plan getoetst aan de bepalingen die bij de wijzigingsbevoegdheid in acht genomen dienen te worden;
  • hoofdstuk 6 gaat kort in op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan.