direct naar inhoud van 6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Rijksstraatweg 9 te Wijhe
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP20120037-0301

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.1.1 Vooroverleg

Het ontwerp bestemmingsplan is in het kader van het wettelijke vooroverleg opgestuurd naar de relevante overlegpartners. Er zijn geen reacties binnen gekomen.

6.1.2 Zienswijzen

Het ontwerp bestemmingsplan is voor de duur van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen binnen gekomen. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld.