direct naar inhoud van 2.5 Bedrijf - Nutsvoorziening
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

2.5 Bedrijf - Nutsvoorziening

Doel

De bestemming "Bedrijf - Nutsvoorziening" is bedoeld om verschillende nutsvoorzieningen in het plangebied te behouden en mogelijk te maken. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om kleinschalige nutsbebouwing (elektriciteitskasten etc.).

Functionele mogelijkheden

Allereerst worden binnen de bestemming nutsvoorzieningen mogelijk gemaakt. Voor de bestemming zijn ook daarbij horende gebouwen, andere bouwwerken, groenvoorzieningen en water, wegen en paden, erven en parkeervoorzieningen mogelijk. Door dit toe te staan worden maximale mogelijkheden geboden voor de hoofdfunctie.

Bouwmogelijkheden gebouwen en overkappingen

Voor de nutsvoorzieningen mogen gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak. De maximale bouwhoogte is daarbij in het bouwvlak aangeduid. In het algemeen gaat het om bebouwing met een hoogte van maximaal 4,00 meter.

Bouwmogelijkheden andere bouwwerken

Voor de andere bouwwerken is bij deze bestemming een algemene regeling opgenomen. Daarbij is aangesloten bij een algemene regeling voor bouwmogelijkheden van andere bouwwerken. Ook is aansluiting gezocht bij de mogelijkheden met betrekking tot vergunningvrij bouwen, zoals dit opgenomen is in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht.

Het gaat bij andere bouwwerken in dit geval om erf- en terreinafscheidingen en overige andere bouwwerken.

De erf- en terreinafscheidingen mogen voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van een hoofdgebouw niet hoger zijn dan 1,00 meter. In andere gevallen mag het maximaal 2,00 meter hoog zijn. Dit heeft te maken met het ruimtelijk beeld van het perceel.

Overige andere bouwwerken mogen ten hoogste 5,00 meter zijn. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om een kleinschalig bouwwerk als een (vlaggen)mast. Wanneer een dergelijk bouwwerk 5,00 meter hoog wordt, is de impact op de omgeving klein.

Achtergrondinformatie

- Uitgangspunten bestemmingsplan bedrijvigheid

- Omgevingsaspecten