direct naar inhoud van 2.5 Water
Plan: Wijhe - Park Wijhezicht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011004001-0201

2.5 Water

Het doel van de bestemming "Water" is het behoud en de bescherming van (de functie van) het bestaande water in het plangebied. Daarnaast maakt de bestemming nieuw water mogelijk.

2.5.1 Functionele mogelijkheden

De hoofdfunctie van de bestemming is water, met de daarbij horende voorzieningen. Wijziging hiervan is niet mogelijk. Daarnaast zijn andere bouwwerken, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, wegen en paden mogelijk. Door het toestaan van deze functies is flexibiliteit in het gebruik van de gronden met deze bestemming mogelijk.

2.5.2 Bouwmogelijkheden

Gebouwen en overkappingen zijn in deze bestemming niet mogelijk. Wel zijn andere bouwwerken mogelijk. Deze andere bouwwerken mogen ten hoogste 3,00 meter hoog zijn. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan kleinschalige bruggen. Door de beperkte bouwhoogte kan het huidige ruimtelijke beeld behouden blijven.

2.5.3 Omgevingsvergunning

Voor de hele bestemming geldt dat voor het dempen van watergangen een omgevingsvergunning nodig is. Voordat de omgevingsvergunning verleend wordt, moet getoetst worden aan de criteria die zijn opgenomen bij de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunningplicht geldt niet op het moment dat er sprake is van in de regels opgenomen uitzonderingen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om werken en werkzaamheden voor het normale onderhoud en beheer.