direct naar inhoud van 2.18 Water
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

2.18 Water

Doel

Het doel van de bestemming "Water" is het behoud en de bescherming van (de functie van) het water in het plangebied.

Functionele mogelijkheden

De hoofdfunctie van de bestemming is water. Wijziging hiervan is niet mogelijk. Daarnaast zijn andere bouwwerken, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, wegen en paden mogelijk. Door het toestaan van deze functies is flexibiliteit in het gebruik van de gronden met deze bestemming mogelijk.

Bouwmogelijkheden

Gebouwen en overkappingen zijn in deze bestemming niet mogelijk. Wel zijn andere bouwwerken mogelijk, in dit geval erf- en terreinafscheidingen en overige andere bouwwerken.

De erf- en terreinafscheidingen mogen maximaal 2,00 meter hoog zijn. Overige andere bouwwerken mogen ten hoogste 3,00 meter hoog zijn. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om bruggen. Door de beperkte bouwhoogte kan het huidige ruimtelijke beeld behouden blijven.

Achtergrondinformatie

- Uitgangspunten bestemmingsplan water

- Omgevingsaspecten Water